Zakładanie winnicy

Oferujemy usługę założenia winnicy o wielkości, od 1 szt. do 5000 szt. i więcej. Nasza usługa obejmuje:

  • sprawdzanie lokalizacji pod winnicę tzn. nachylenie, rodzaj stoku, jakość gleby,
  • przygotowanie planu nasadzeń (ilość rzędów, ilość sadzonek),
  • dobór odmian do stanowiska,
  • plan ogrodzenia winnicy,
  • zalecenia odnośnie cięcia i oprysków,
  • nadzór nad krzewami w pierwszym i drugim roku.